Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4695]

This is an old revision of FreemapGarminMacOSX made by SanoZ on 2014-04-10 20:31:09.

 

Inštalácia Freemap mapy do prístroja Garmin na počítači s operačným systémom MacOS X

Úvod

Opísaný postup bol odladený na verzii MacOS X 10.9.2 (Mavericks). Inštrukcie na inštaláciu pre operačný systém Windows nájdete na freemapSKtopo tejto stránke.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki