Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapGarminMacOSX
[5236] 2017-09-08 22:17:05 by kayle [aktualizácia]
[4981] 2015-05-26 07:29:38 by kayle [doplnena poznamka o chybe s utf]
[4724] 2014-04-16 20:20:18 by SanoZ
[4723] 2014-04-16 20:19:51 by SanoZ
[4722] 2014-04-16 20:17:20 by SanoZ
[4721] 2014-04-16 20:16:22 by SanoZ
[4720] 2014-04-16 20:16:02 by SanoZ
[4715] 2014-04-14 11:07:15 by SanoZ
[4714] 2014-04-14 11:05:02 by SanoZ
[4713] 2014-04-14 11:04:39 by SanoZ
[4712] 2014-04-14 11:04:15 by SanoZ
[4711] 2014-04-14 11:03:30 by SanoZ
[4710] 2014-04-14 09:47:58 by SanoZ
[4709] 2014-04-14 09:47:40 by SanoZ
[4708] 2014-04-14 09:47:22 by SanoZ
[4707] 2014-04-14 09:40:03 by SanoZ
[4706] 2014-04-14 09:36:46 by SanoZ
[4705] 2014-04-14 09:34:11 by SanoZ
[4704] 2014-04-14 09:33:44 by SanoZ
[4703] 2014-04-13 22:14:26 by SanoZ
[4702] 2014-04-13 22:13:49 by SanoZ
[4700] 2014-04-10 21:38:45 by SanoZ
[4699] 2014-04-10 21:38:28 by SanoZ
[4698] 2014-04-10 21:00:02 by SanoZ
[4697] 2014-04-10 20:49:51 by SanoZ
[4695] 2014-04-10 20:31:09 by SanoZ
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki