Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4699]

This is an old revision of FreemapGarminMacOSX made by SanoZ on 2014-04-10 21:38:28.

 

Inštalácia Freemap mapy do prístroja Garmin na počítači s operačným systémom MacOS X

Úvod

Opísaný postup bol odladený na verzii MacOS X 10.9.2 (Mavericks). Inštrukcie na inštaláciu pre operačný systém Windows nájdete na freemapSKtopo tejto stránke.

Príprava

Overte si, či máte na počítači nainštalovaný program Java verzie 1.7.

Urobíte to tak, že:
  1. otvoríte program Terminál (nájdete ho vo folderi Apikácie/Utility)
  2. napíšete java -version a kliknete na enter. Malo by sa vypísať niečo takéto:
java version "1.7.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode)

Ak Terminál vyhlási že Java nie je nainštalovaná, alebo ak je jej verzia nižšia ako 1.7, tak si musíte Javu nainštalovať. Toto môžte urobiť na stránke firmy Oracle.
Stiahnite si inštalačný súbor:

Product / File DescriptionFile SizeDownload
Mac OS X x64179.49 MBjdk-7u51-macosx-x64.dmg

Po jeho inštalácii si znovu overte či je Java správne nainštalovaná príkazom uvedeným vyššie.

Stiahnite si potrebné programy

Budete potrebovať:
Splitter
mkgmap
Gmapibuilder
Garmin BaseCamp pre MacOS X

pokracovanie na buduce...

Stiahnite si mapové dáta
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki