Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4703]

This is an old revision of FreemapGarminMacOSX made by SanoZ on 2014-04-13 22:14:26.

 

Inštalácia Freemap mapy do programu Garmin BaseCamp a prístrojov Garmin na počítači s operačným systémom MacOS X

Úvod

Občianske združenie Freemap vytvorilo službu, ktorá pravidelne (v 10-dňových intervaloch) exportuje freemap turistickú a cykloturistickú mapu do súborov. Tieto si môžu záujemcovia stiahnuť a používať ich buď v programe Garmin BaseCamp ako podkladovú mapu, alebo ich nainštalovať do Garmin GPS prístroja.


Opísaný postup bol odladený na verzii MacOS X 10.9.2 (Mavericks). Inštrukcie na inštaláciu pre operačný systém Windows nájdete na freemapSKtopo tejto stránke.


Inštalácia

Budete potrebovať:
JaVaWa GMTK
Garmin BaseCamp pre MacOS X

Aktuálne freemap mapové súbory freemapSKtopo.gmapsupp.zip a freemapSKtopo.gmapi.zip

Inštalácia do programu BaseCamp

1) rozbaľte komprimované freemap mapové súbory.
2) otvorte program JaVaWa GMTK
3) nájdite na disku súbor freemapSKtopo.gmapi a otvorte ho v programe JaVaWa GMTK
4)...pokračovanie čoskoro..
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki