Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4706]

This is an old revision of FreemapGarminMacOSX made by SanoZ on 2014-04-14 09:36:46.

 

Inštalácia Freemap mapy do programu Garmin BaseCamp a prístrojov Garmin na počítači s operačným systémom MacOS X.


Úvod

Občianske združenie Freemap vytvorilo službu, ktorá pravidelne (v 10-dňových intervaloch) exportuje - a dáva k dispozícii verejnosti - freemap turistickú a cykloturistickú mapu. Tieto si môžu záujemcovia stiahnuť a používať ich buď v programe Garmin BaseCamp ako podkladovú mapu, alebo ich nainštalovať do Garmin GPS prístroja.


Opísaný postup bol odladený na verzii MacOS X 10.9.2 (Mavericks). Inštrukcie na inštaláciu pre operačný systém Windows nájdete na freemapSKtopo tejto stránke.


Inštalácia

Inštalácia zhruba spočíva v stiahnutí mapových dát z úložiska Freemap, skonvertovaní do formátu ktorý je použiteľný programom BaseCamp a uložením máp na miesto, kde ich BaseCamp očakáva.

Na inštaláciu budete potrebovať:
JaVaWa GMTK
Garmin BaseCamp pre MacOS X

Aktuálne freemap mapové súbory freemapSKtopo.gmapsupp.zip a freemapSKtopo.gmapi.zip

Inštalácia do programu BaseCamp

1) rozbaľte komprimované freemap mapové súbory.
2) otvorte program JaVaWa GMTK
3) Kliknite na ikonku Extra (so šroubovákom a kľúčom) a vyberte položku install .gmapi/.gmap map
4) nájdite na disku súbor freemapSKtopo.gmapi a otvorte ho.
5) otvorí sa druhé okno, kde od vás program chce aby ste zvolili folder do ktorého bude skonvertovaná mapa uložená. Stačí ak potvrdíte prednastavenú voľbu - folder Maps.
6) Po úspešnej inštalácii sa v zozname máp objaví položka freemapSKtopo a ak má status štvorček pri nej zobrazený oranžovú farbu, tak konverzia prebehla bez problémov. Program JaVaWa GMTK môžte zatvoriť. Ak má status štvorček inú farbu, tak sa môžte pokúsiť o nápravu kliknutím na nástroj Repair (položku v zozname musíte mať vyselektovanú). Urobíte službu sebe aj ostatným užívateľom, ak nás o probléme budete informovať, aby sme ho mohli opraviť.

Po otvorení programu BaseCamp budete môcť mapu zvoliť z ponuky Maps.

Inštalácia do prístroja Garmin

Ak máte čas a pevné nervy, mapy nainštalované do BaseCamp-u sa dajú programom Garmin MapInstall nainštalovať do GPS prístrojov. Problém pri tejto metóde je ten, že Garmin používa na počítača s GPS prístrojom chybný program (USB driver) a inštalácia môže trvať aj niekoľko hodín.

Oveľa rýchlejšia metóda je pripojiť GPS prístroj k počítaču (USB káblikom) v móde externého disku a súbor gmapsupp.img ktorý získate rozbalením archívu freemapSKtopo.gmapsupp.zip prekopírovať do foldera GPS na pamäťovej karte GPS prístroja. Toto môžte urobiť aj tak, že pamäťovú kartu vyberiete z GPS, vložíte do adaptéra na čítanie pamäťového média (buď pripojeného, alebo zabudovaného vo vašom počítači) a jednoducho súbor skopírujete.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki