Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4715]

This is an old revision of FreemapGarminMacOSX made by SanoZ on 2014-04-14 11:07:15.

 

Inštalácia Freemap mapy do programu Garmin BaseCamp a prístrojov Garmin na počítači s operačným systémom MacOS X.


Úvod

Občianske združenie Freemap vytvorilo službu, ktorá pravidelne exportuje - a dáva k dispozícii verejnosti - kombinovanú freemap turistickú a cykloturistickú mapu. Túto si môžu záujemcovia stiahnuť a používať buď v programe Garmin BaseCamp ako podkladovú mapu, alebo nainštalovať do Garmin GPS prístroja.

Opísaný postup bol odladený na verzii MacOS X 10.9.2 (Mavericks). Inštrukcie na inštaláciu pre operačný systém Windows nájdete na freemapSKtopo tejto stránke.

Inštalácia

Inštalácia zhruba spočíva v stiahnutí mapových dát z úložiska Freemap, skonvertovaní do formátu ktorý je použiteľný programom BaseCamp a uložením mapy na miesto, kde ju tento program hľadá.

Na inštaláciu budete potrebovať:
JaVaWa GMTK
Garmin BaseCamp pre MacOS X

Aktuálne freemap mapové súbory freemapSKtopo.gmapsupp.zip a freemapSKtopo.gmapi.zip

Inštalácia do programu BaseCamp

1) rozbaľte komprimované freemap mapové súbory.
2) otvorte program JaVaWa GMTK
3) Kliknite na ikonku Extra (so skrutkovačom a kľúčom) a vyberte položku install .gmapi/.gmap map
4) nájdite na disku súbor freemapSKtopo.gmapi a otvorte ho.
5) otvorí sa druhé okno, kde od vás program chce aby ste zvolili folder do ktorého bude skonvertovaná mapa uložená. Stačí ak potvrdíte prednastavenú voľbu - folder Maps.
6) Po úspešnej inštalácii sa v zozname máp objaví položka freemapSKtopo. Ak má status štvorček pri nej zobrazený oranžovú farbu, tak konverzia prebehla bez problémov. Program JaVaWa GMTK môžte zatvoriť. Ak má status štvorček inú farbu, tak sa môžte pokúsiť o nápravu kliknutím na nástroj Repair (položku v zozname musíte mať vyselektovanú). Urobíte službu sebe aj ostatným užívateľom, ak nás o probléme budete informovať, aby sme ho mohli opraviť.
7) Po otvorení programu BaseCamp budete môcť mapu zvoliť z ponuky Maps.

Inštalácia do prístroja Garmin

Freemap mapy sa dajú nainštalovať do GPS prístrojov dvoma spôsobmi.

1) Programom Garmin MapInstall. Mapa nainštalovaná do BaseCamp-u postupom opísaným vyššie sa dá pomocou programu Garmin MapInstall nainštalovať aj do GPS prístroja. Problém pri tejto metóde je ten, že Garmin používa na prepojenie počítača s GPS prístrojom chybný program (USB driver) a inštalácia môže trvať aj niekoľko hodín.
2) Oveľa rýchlejšia metóda je pripojiť GPS prístroj k počítaču (USB káblikom) v móde externého disku a súbor gmapsupp.img ktorý získate rozbalením archívu freemapSKtopo.gmapsupp.zip prekopírovať do foldera GPS ktorý nájdete na médiu pripojeného GPS prístroja. Skopírovanie môžte urobiť aj bez použitia USB prepojenia tak, že pamäťovú kartu vyberiete z GPS, vložíte do adaptéra na čítanie pamäťového média (buď pripojeného ku, alebo zabudovaného vo vašom počítači) a jednoducho súbor go GPS foldera skopírujete.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki