Revision [3426]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by NickN17 on 2010-11-18 22:26:45.

 

Slovenská komunita Openstreetmap


Zoznam dôležitých stránok, ktoré sú mimo tejto wiki

Kontaktovať nás možete cez e-mail freemap@freemap.sk.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki