Revision [5083]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by Jose1711 on 2016-08-21 09:38:18.

 

Slovenská komunita Openstreetmap


Zoznam dôležitých stránok, ktoré sú mimo tejto wiki

Kontaktovať nás možete cez e-mail freemap@freemap.sk.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki