Revision [5227]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by kayle on 2017-09-08 21:57:34.

 

Slovenská komunita Openstreetmap


Zoznam dôležitých stránok, ktoré sú mimo tejto wiki

Kontaktovať nás možete cez e-mail freemap@freemap.sk.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki