Revision [5314]

This is an old revision of FreemapSkKomunita made by SanoZ on 2019-05-08 09:05:30.

 

Slovenská komunita Openstreetmap


Zoznam dôležitých stránok, ktoré sú mimo tejto wiki

Kontaktovať nás možete cez e-mail freemap@freemap.sk.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki