Revision [115]

This is an old revision of FreemapSlovakia made by JozefVince on 2008-03-23 12:26:05.

 

Freemap Slovakia

FreemapSlovakia je mapový portál Slovenskej OpenStreetMap komunity.

Zameriava sa na vytvorenie podrobnej digitálnej vektorovej mapy Slovenska.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki