Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapSlovakia
[5279] 2017-09-09 20:46:19 by kayle [aktualizácia]
[5238] 2017-09-08 22:18:57 by kayle [aktualizácia]
[4284] 2012-05-03 11:56:53 by Jose1711 [typo]
[1160] 2009-01-25 16:36:39 by MichalPalenik
[548] 2008-12-13 12:59:28 by JozefVince
[544] 2008-12-13 12:48:57 by JozefVince
[115] 2008-03-23 12:26:05 by JozefVince
[63] 2008-03-18 20:52:03 by JozefVince
[58] 2008-03-18 20:38:15 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki