Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for FreemapV3
[5100] 2017-01-04 15:00:20 by MichalPalenik
[5060] 2016-07-27 15:48:56 by MichalPalenik
[5028] 2015-11-02 13:05:03 by Jose1711
[5027] 2015-11-02 13:01:28 by Jose1711
[5026] 2015-11-02 12:59:23 by Jose1711
[5025] 2015-11-02 12:56:38 by Jose1711
[5010] 2015-09-09 15:33:43 by MichalPalenik
[5009] 2015-09-09 15:33:10 by MichalPalenik
[5008] 2015-09-09 15:18:28 by MichalPalenik
[5007] 2015-09-09 15:07:02 by MichalPalenik
[4998] 2015-08-31 15:33:35 by MichalPalenik
[4997] 2015-08-31 13:38:54 by MichalPalenik
[4673] 2014-03-17 16:31:55 by MichalPalenik
[4672] 2014-03-17 16:31:34 by MichalPalenik [Cloned from FreemapV2]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki