Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Fun
[4143] 2011-12-19 09:49:39 by MichalPalenik
[4046] 2011-11-27 22:16:24 by MichalPalenik
[3471] 2011-01-10 11:36:59 by MichalPalenik
[3158] 2010-07-09 14:37:14 by MichalPalenik
[2827] 2010-03-25 10:30:04 by MichalPalenik
[2824] 2010-03-23 21:03:12 by JozefVince
[2823] 2010-03-23 21:03:02 by JozefVince
[2660] 2010-02-15 11:50:50 by MichalPalenik
[2657] 2010-02-11 16:31:37 by JozefVince
[2656] 2010-02-11 15:38:37 by MichalPalenik
[2655] 2010-02-11 15:08:18 by JozefVince
[2654] 2010-02-11 15:03:43 by MichalPalenik
[2653] 2010-02-11 14:45:37 by MichalPalenik
[2652] 2010-02-11 14:22:59 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki