Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
GMES Urban Atlas je iniciatíva o zmapovanie všetkých európskych miest s viac ako 100 000 obyvateľmi. Na Slovensku sú pokryté tieto mestá a oblasti:
Pre použitie v Imagery plugine v editore JOSM, treba zapísať cestu


Dá sa použiť aj WMS služba, ale TMS je lepšie a menej zaťažuje server.


Urban Atlas - Eionet

Data v Urban Atlas sú vytvárané pomocou klasifikácie satelitných snímok s vysokým rozlíšením (2,5m) z rôznych satelitov (Spot 5, Formosat-2, Kompsat-2 and ALOS). Rozlíšenie výslednej mapy zodpovedá približne mierke 1:10000.

Interaktívna mapa Urban Atlas

OSM súbory
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki