Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for GMESUrbanUtlas
[4609] 2013-06-20 12:31:47 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[4299] 2012-06-01 11:05:21 by MilanNobonn [oprava WMS]
[3514] 2011-01-25 14:29:43 by MilanNobonn [sk006l_zilina]
[3513] 2011-01-25 13:35:52 by MilanNobonn [TMS Urban Atlas]
[3244] 2010-08-29 08:26:20 by MilanNobonn [Interaktívna mapa Urban Atlas]
[3227] 2010-08-22 11:30:31 by MartinZdila
[3189] 2010-07-28 10:39:57 by MilanNobonn
[3188] 2010-07-28 10:39:20 by MilanNobonn [WMS URL]
[3187] 2010-07-28 10:37:20 by MilanNobonn
[3185] 2010-07-28 09:37:10 by MilanNobonn [URL]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki