Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for GPSModuly
[2574] 2010-01-18 16:28:01 by JozefVince
[2573] 2010-01-18 16:26:20 by JozefVince
[2572] 2010-01-18 15:58:17 by Jose1711 [update ld3w]
[2365] 2009-11-03 09:10:24 by MichalPalenik
[2180] 2009-07-30 21:30:27 by MichalPalenik [link na anglicku wiki]
[2013] 2009-07-02 15:26:05 by MichalPalenik
[1529] 2009-03-11 10:52:04 by MichalPalenik
[1472] 2009-03-05 11:34:23 by MichalPalenik
[1187] 2009-02-10 20:04:47 by JozefVince
[1186] 2009-02-10 20:03:42 by JozefVince
[1168] 2009-01-27 22:11:54 by NickN17 [cela stranka bola tucnym,, zbytocne]
[1164] 2009-01-27 21:06:10 by MichalPalenik [diakritika]
[1100] 2009-01-11 22:20:14 by MichalPalenik
[1019] 2009-01-07 21:32:22 by ViLk
[1018] 2009-01-07 20:58:10 by NickN17
[1017] 2009-01-07 19:22:48 by MichalPalenik
[397] 2008-08-08 00:48:36 by JozefVince
[378] 2008-07-29 00:36:06 by JozefVince
[377] 2008-07-29 00:32:27 by JozefVince
[375] 2008-07-28 23:15:39 by PaloP
[374] 2008-07-28 23:08:29 by PaloP
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki