seminárky na rok 2012


1. kreslenie čiarky do GPX, download resp uloženie na server. Užívateľ nakreslí čiaru/čiary a môže si stiahnuť GPX alebo uložiť na server. Názov a popis čiar, ktorý ide do GPX (name, description, popup). príklad 1, príklad 2 a export - martin

2. relacia to text, popis, napríklad cyklotrasy. Pomocou PostGIS databázy a dát z OpenStreetMap automaticky vygenerovať popis trasy (skade, kam ide, aká je dlhá, zoznam hríbikov, zaujímavosti v okolí (hrady,muzeá,krčmy,...), v ktorom je pohorí, koľko km ide po residential/path, koľko km v lese/meste, ..., atď), použitie postgis, php a výstup v HTML- marcel

3. upraviť wordpress plugin, dorobiť freemap layere, plugin, nahodiť na http://www.cyklokoalicia.sk a http://cyklodoprava.sk - vojto

4. press watch. Užívateľ zadá link na webstránku, tagy, vyklikne kde na mape to je. Program z webstránky stiahne texty, názov, atď. (užívateľ je už nalogovaný na freemap). Zobrazenie na mape, podľa tagov a export cez rss/georss. - jano

5. http://www.sng.sk doplnenie mapky kde je dielo, resp kde bolo fotené - mišo

6. knižnica na vykreslovanie bodov, inšpirovaná keepright a SVN - dávid

7. Text k POI, susedné POI, vzdialenosť a trasa k nim (gosmore API -> gpx), kategórie POI, POI v okresoch a obciach, plus ktoré trasy idú v okolí (viď 2.) - milo

8. Cyklo: do keepright doplnenie kontroly bicycle_parking a capacity, do Potlatch a JOSM doplnenie preset na tie dve. Do keepright kontrola či na cyklotrase má cyklista povolený vjazd plus iné drobné kontroly. - lukáš

9. vizualizovať atlas rómskych komunít, načítať dáta do DB, georeferencovať podľa názvu obce, posunúť segregované, zobraziť info o komunite - tanka
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki