Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Upozornenie: súbory na stiahnutie tu uvedené už nie sú aktualizované. Obsahujú mapové údaje, ktoré sú značne zastaralé.

GpsMid je jednoúčelový java program pre mobilné telefóny určený na offline prezeranie máp, navigáciu, vyhľadávanie a trackovanie. Každý midlet obsahuje obslužný softvér ako i samotnú mapu (teda nie je treba pripojenie na internet). Dokáže však využiť aj mapu samostatne uloženú na karte/v pamäti telefónu (tzv. filesystem map).

http://download.freemap.sk/export/gpsmid


Domovská stránka projektu je na http://gpsmid.sourceforge.net/. Z pohľadu používania je to podobný produkt ako TrekBuddy, niektoré vlastnosti má navyše, niektoré mu chýbajú. Hlavný rozdiel je v tom, že pracuje s mapami vo vektorovom formáte, umožňuje teda, narozdiel od Trekbuddy-ho, približovanie, offline routovanie, vyhľadávanie a filtrovanie dát. Takisto zvláda vytvorenie waypoint-u vo forme textu, audionahrávky (audiotagging) alebo fotografie (phototagging), či priamu úpravu OSM dát (vyžaduje internetové pripojenie). Na niektorých telefónoch umožňuje využiť na navigáciu signál BTS staníc, teda nevyžaduje GPS. V prípade jestvujúceho GPS chipu je možné pomocou gpsmid informácie o signále BTS-iek zbierať (pre opencellid.org).

Kvôli vektorovému charakteru mapy GpsMid neumožňuje zobrazenie dát iných (komerčných) providerov, tak ako to vie TrekBuddy (yahoo, google maps). Kvôli veľkosti pamäte mobilov a rýchlosti používania je na stiahnutie viac exportov pre rôzne menšie oblasti.

Inštalácia GpsMid:
Párovanie GpsMid s bluetooth zariadením:

Používanie GpsMid:
Získanie a uloženie GPX logu

Poznámky pre mapovačov:
amr2wav.sh skript: https://github.com/FreemapSlovakia/FreemapWiki/blob/master/amr2wav.sh

Vo windows je kvôli rýchlosti spracovania výhodné používať alternatívu v perle (testované s ActivePerlom): https://github.com/FreemapSlovakia/FreemapWiki/blob/master/gpx2wav.pl

pre download cez bluetooth a automatické spracovanie najnovších súborov môžte na linuxe skript: https://github.com/FreemapSlovakia/FreemapWiki/blob/master/blueosm.sh

Todo List

CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki