Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for HoluxDownload
[3202] 2010-08-06 11:34:54 by MichalPalenik
[3048] 2010-05-17 08:44:48 by MichalPalenik
[3047] 2010-05-14 20:24:41 by Jose1711 [pridane info o bt747]
[3012] 2010-05-02 21:54:14 by MichalPalenik
[2721] 2010-03-06 16:14:46 by MichalPalenik
[2464] 2009-12-15 13:53:02 by MichalPalenik
[2392] 2009-11-30 09:42:10 by MichalPalenik
[2391] 2009-11-30 08:59:51 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki