Revision [47]

This is an old revision of HomePage made by SanoZ on 2008-03-17 21:22:41.

 

Freemap "centrum"


myslím, že toto wiki má tú výhodu, že je šikovne rozširovateľné cez actions (čosi ako plug-in), môžeme do neho zaintegrovať všelijaké naše grafy, štatistiky, a všetko čo nie je priamo "wiki-like vec"...

Moje otazky:
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki