Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [172]

This is an old revision of HomePage made by JozefHovan on 2008-04-10 20:05:04.

 

Wiki Freemap Slovakia

Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

SiteMap (alebo podobný názov) - kde sa bude dat nájst všetko dôležíté a užitočné na jednom mieste (skoro ako PageIndex) ale aj s krátkym komentárom čo je to. Chceme ?

Portal freemap.sk


Tvorba mapy

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki