Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1295]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2009-02-23 20:27:19.

 


Pridajte zoznam funkcionalít do WishList, ktoré by ste radi videli na Freemap Slovakia.

Wiki Freemap Slovakia

Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Fascinujúca animácia zobrazujúca aktivitu prispievateľov projektu OpenStreetMap
Unknown action ""vimeo""
OSM 2008: A Year of Edits from ItoWorld on Vimeo'.


Portál freemap.sk


Tvorba mapy


Freemap API - vývoj


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki