Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2015]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2009-07-02 16:27:27.

 

projekt Mapa Obce
Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/users32.png) Moj OSM/Freemap pribeh

napíšte krátky článok o tom, ako ste sa dostali k tomu, že robíte (OSM) mapy
Všetky články uverejníme na našom, wiki....
a jedného z autorov článku odmeníme Freemap tričkom
článok pošlite
do 31. júl 2009 na adresu
freemap(at)freemap.sk

Najbližšie aktivity

MicroMappingParty200907 konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach v Žiline

Portál freemap.sk


Tvorba mapy (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki