Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3528]

This is an old revision of HomePage made by MichalPalenik on 2011-02-09 16:55:37.

 

projekt Mapa Obce
Vitajte na našom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

2percent

Venujte 2% z daní Freemap-u


Podporte tvorbu voľných máp na Slovensku! DvePercenta Viac info >>


Najbližšie aktivity

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/users32.png) Koncom októbra 2010 sme organizovali na Orave konferenciu. Program obsahoval prezentácie, mapovanie aj diskusie. Viac info >>

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/users32.png) Každý druhý pondelok v mesiaci organizujeme pravidelné stretnutia v bratislavskom centre. MappingEvening Viac info >>
V štvrtky máme pravidelné prednášky na Prírodovedeckej fakulte UK. GisFns2 Viac info >>>

Portál freemap.sk


Tvorba mapy


Čo ponúkame


Prihláste sa na odber príspevkov OpenStreetMap Slovakia (Google Groups)
Email:
Prezrite si archív


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl32.png)
SiteOperator Prevádzkovateľ týchto stránok nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví, za úraz, smrť následkom úrazu alebo straty orientácie, alebo finančné straty spôsobené komukoľvek nepresnosťou, prípadne chybou v poskytovaných mapových podkladov.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki