Revision [2007]

This is an old revision of HowToHelp made by JozefVince on 2009-07-02 12:07:24.

 

Ako pomôcť

FreemapSlovakia je komunitný projekt, a preto jeho rozvoj závisí na ľuďoch, ktorý sa do neho zapájajú.


Sú rôzne spôsoby ako pomôcť projektu
Email: freemap(zavinac)freemap.sk

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki