Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for HowToHelp
[5311] 2019-02-10 19:44:47 by MiMiNo [opravený odkaz na DvePercenta]
[5005] 2015-09-09 14:49:58 by MichalPalenik
[3609] 2011-04-04 17:21:31 by JozefVince
[3608] 2011-04-04 11:20:18 by MichalPalenik
[3518] 2011-01-29 16:27:40 by KandyTalbot [+dve percenta]
[3386] 2010-11-04 07:37:08 by NickN17
[3382] 2010-11-04 07:34:05 by NickN17
[3381] 2010-11-04 07:33:48 by NickN17
[2886] 2010-04-12 11:19:59 by MichalPalenik
[2328] 2009-10-26 22:53:12 by JozefVince
[2325] 2009-10-26 22:47:33 by JozefVince
[2310] 2009-10-26 10:45:27 by MichalPalenik
[2282] 2009-10-03 11:00:46 by MichalPalenik
[2117] 2009-07-18 08:13:05 by MichalPalenik [doplnene bakalarky...]
[2007] 2009-07-02 12:07:24 by JozefVince
[2006] 2009-07-02 12:02:39 by MichalPalenik
[2002] 2009-07-02 11:56:08 by MichalPalenik
[1990] 2009-07-02 11:27:46 by MichalPalenik
[1887] 2009-06-15 17:34:05 by JozefVince
[1885] 2009-06-15 17:22:12 by MichalPalenik
[1884] 2009-06-15 17:21:45 by MichalPalenik
[1882] 2009-06-15 17:17:04 by MichalPalenik
[1518] 2009-03-10 10:03:28 by MichalPalenik
[952] 2009-01-05 20:55:02 by NickN17
[946] 2009-01-05 19:54:53 by NickN17
[814] 2009-01-02 18:15:23 by NickN17
[812] 2009-01-02 17:08:17 by NickN17
[811] 2009-01-02 17:05:45 by NickN17
[785] 2009-01-01 15:28:38 by NickN17
[778] 2009-01-01 10:00:19 by NickN17
[777] 2009-01-01 09:59:46 by NickN17
[776] 2009-01-01 09:58:53 by NickN17
[767] 2009-01-01 09:31:49 by NickN17
[758] 2009-01-01 09:09:58 by NickN17
[757] 2009-01-01 09:06:11 by NickN17
[756] 2009-01-01 09:01:26 by NickN17
[748] 2009-01-01 08:45:43 by NickN17
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki