Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for IRCseansy20080710
[246] 2008-07-10 22:22:28 by JozefVince
[243] 2008-07-10 22:17:51 by JozefVince
[242] 2008-07-10 22:16:49 by JozefVince
[239] 2008-07-10 22:07:37 by JozefVince
[238] 2008-07-10 22:06:00 by JozefVince
[237] 2008-07-10 21:34:10 by JozefVince
[236] 2008-07-10 21:33:57 by JozefVince
[233] 2008-07-10 21:29:37 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki