Revisions for IlegalData
[2798] 2010-03-20 22:31:22 by ZdenoP
[2797] 2010-03-20 22:30:56 by ZdenoP
[2796] 2010-03-20 22:29:51 by ZdenoP
[2795] 2010-03-20 22:27:38 by ZdenoP
[2794] 2010-03-20 22:18:55 by ZdenoP [revert changesetov novotnytibor, ElenaHlv]
[2793] 2010-03-20 14:26:50 by ZdenoP
[2792] 2010-03-20 13:37:12 by ZdenoP
[2791] 2010-03-20 13:32:33 by ZdenoP [Nová Dedinka]
[2790] 2010-03-20 13:29:48 by ZdenoP [Vinosady, Modra, Pezinok, Kaplná, Jakubov]
[2789] 2010-03-20 11:38:38 by ZdenoP [Vištuk, Réca, Tomášov]
[2788] 2010-03-20 11:05:29 by ZdenoP [Senec, Viničné]
[2787] 2010-03-20 10:19:42 by ZdenoP
[2786] 2010-03-20 10:18:06 by ZdenoP
[2785] 2010-03-20 10:13:50 by ZdenoP [Limbach]
[2784] 2010-03-20 10:11:36 by ZdenoP
[2783] 2010-03-20 10:11:22 by ZdenoP [Štefanová, Zálesie]
[2782] 2010-03-20 10:07:16 by ZdenoP [Doplnenie vlky, Hrubý šúr, Šenkvice]
[2781] 2010-03-20 09:39:44 by ZdenoP [Miloslavov + diakritika]
[2780] 2010-03-20 09:32:12 by ZdenoP [Kostolná pri Dunaji]
[2779] 2010-03-20 09:25:53 by ZdenoP
[2778] 2010-03-20 09:25:02 by ZdenoP [Kráľová pri Senci]
[2766] 2010-03-18 13:30:09 by SanoZ
[2727] 2010-03-06 18:47:53 by MichalPalenik
[2726] 2010-03-06 18:45:28 by MichalPalenik
[2606] 2010-01-30 13:05:20 by PlatLas
[2605] 2010-01-30 12:51:30 by PlatLas
[2597] 2010-01-27 00:10:10 by JozefVince
[2592] 2010-01-21 21:15:37 by JozefVince
[2591] 2010-01-21 20:54:58 by JozefVince
[2590] 2010-01-21 20:50:04 by JozefVince
[2589] 2010-01-21 20:47:57 by JozefVince
[2588] 2010-01-21 20:45:52 by JozefVince
[2587] 2010-01-21 20:41:50 by JozefVince
[2586] 2010-01-21 20:34:57 by JozefVince
[2585] 2010-01-21 20:25:37 by JozefVince
[2530] 2010-01-06 02:08:41 by JozefVince
[2529] 2010-01-06 01:58:58 by JozefVince
[2528] 2010-01-05 18:49:46 by SanoZ
[2527] 2010-01-05 18:44:02 by SanoZ
[2494] 2009-12-25 17:43:17 by SanoZ
[2493] 2009-12-24 08:58:10 by SanoZ
[2492] 2009-12-24 08:56:14 by SanoZ
[2491] 2009-12-24 08:49:35 by SanoZ
[2490] 2009-12-24 08:42:19 by SanoZ
[2485] 2009-12-16 20:43:21 by SanoZ
[2484] 2009-12-16 20:40:31 by SanoZ
[2483] 2009-12-16 20:22:44 by SanoZ
[2482] 2009-12-16 20:14:37 by SanoZ
[2477] 2009-12-16 10:32:17 by JozefVince
[2474] 2009-12-16 07:56:21 by SanoZ
[2470] 2009-12-15 20:04:31 by JozefVince
[2469] 2009-12-15 19:16:53 by SanoZ
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki