Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

aktualne script nefunguje, skusam to prerobit

Linuxový inštalačný a konfiguračný script


Pre inštaláciu a konfiguráciu JOSM na linuxe (mohlo by to fungovať aj na *BSD a MacOSX) je možné použiť tento script install.7z (zabalené 7-zipom). Inštaluje sa do adresara /opt/josm/ a využíva sudo, preto požaduje používateľské heslo. Skript vytvorí odkaz v hlavnej ponuke, pre GNOME je to Aplikácie > veda > JOSM.

Použitie:
- stiahnúť - nastaviť právo na spustenie (exec)
chmod +x install.sh
- spustiť
./install.sh
(inštalácia latest verzie: ./install.sh latest)

Pluginy, ktoré nainštaluje:
buildingstools
freemapkapor
imagery
validator
SimplifyArea
turnrestrictions

Nastavenia, ktoré script vykoná:

nastaví prednastavenia tagov (presets)
zapne validator plugin
nastaví automatickú kontrolu pluginov po štarte
nstaví mapové zroje WMS:
- Landsat 7
- Yahoo Aerial Imagery
- Kataster KatasterTMS TMS a KatasterWMS WMS
- GMESUrbanUtlas GMES Urban Atlas
- PCLMapCollection Perry-Castañeda Library Map Collection


Chyby, pripomienky, návrhy možete pridávať do fóra prípadne mailinglistu


CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki