Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for KandyTalbot
[4611] 2013-06-20 12:32:46 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[3880] 2011-09-08 23:33:22 by KandyTalbot
[3871] 2011-09-02 20:14:49 by KandyTalbot
[3594] 2011-03-30 17:39:16 by KandyTalbot
[3442] 2010-12-09 11:10:02 by KandyTalbot [Diera v lese]
[3441] 2010-12-09 11:04:36 by KandyTalbot [Inverzne NLC]
[3211] 2010-08-18 16:54:08 by KandyTalbot [hiking]
[2849] 2010-04-02 09:45:52 by KandyTalbot [walking papers]
[2842] 2010-04-01 13:00:53 by KandyTalbot [nalinkovat]
[2752] 2010-03-15 15:45:57 by KandyTalbot
[2688] 2010-02-28 23:48:36 by KandyTalbot [+wiki archive]
[2685] 2010-02-28 22:51:38 by KandyTalbot
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki