Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for KatasterPortal
[2884] 2010-04-12 11:07:45 by MichalPalenik
[2800] 2010-03-21 15:04:41 by MilanNobonn
[2526] 2010-01-05 17:12:46 by JozefVince
[2525] 2010-01-05 17:08:23 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki