Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4190]

This is an old revision of KatasterTMS made by JozefVince on 2012-02-03 15:09:57.

 

Podaril sa urobit extrakt údajov z katastrálneho portalu a tieto udaje sú dostupné cez TMS a WMS službu.

Pre prístup pomocou TMS (rýchlejší ako WMS), treba do JOSM zadať
tms:http://www.freemap.sk/tms/kapor2_201105/
tms:http://www.freemap.sk/tms/kapor2/

Data z kapor2_201105 boli stiahnuté v máji 2011 a sú novšie ako data kapor2.


Vyznam zafarbenia

KLADPAR legenda

ZAPPAR legenda

Katastrálne úrady SR zatial nepreniesli do digitalnej podoby všetky údaje. Preto treba počítať s tým, že WMS bude zobrazovať veľké nezmapované územia.

Okresy SR

Košice z WMS
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki