Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for KatasterTMS
[4988] 2015-06-24 14:02:21 by JozefVince
[4601] 2013-06-20 12:24:49 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[4394] 2012-10-21 17:33:11 by MilanNobonn [kapor2_201205, kapor2_201210]
[4194] 2012-02-03 15:13:05 by JozefVince
[4192] 2012-02-03 15:11:31 by JozefVince
[4191] 2012-02-03 15:11:11 by JozefVince
[4190] 2012-02-03 15:09:57 by JozefVince
[4189] 2012-02-03 15:08:53 by JozefVince
[4188] 2012-02-03 15:08:31 by JozefVince
[3727] 2011-08-12 14:04:54 by nail
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki