Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Prvá Freemap konferencia a "mapping parties" priaznivcov OpenStreetMap na Slovensku

30.-31. októbra 2010

TV reportáž na http://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Namestovu-chyba-digitalna-mapa

Program bude obsahovať prednášky, mapovanie, valné zhromaždenie a spoločenskú udalosť.
Partneri:
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/garmin_logo32.png)  (image: http://www.freemap.sk/share/rancuedyho.png)


Miesto: Program: - vzhľadom na kapacitné možnosti a relatívne krátky čas do konferencie sa pokúsime vybaviť ubytovanie registrovaným po 7.10.2010 no najneskôr do 15. októbra 2010
V prípade otázok nám napíšte na adresu konferencia@freemap.sk

Účastníci

potvrdená účasťMesi+1, MichalP, Dodi, Evka, Kayle, juro.viking, Nick, Kandy
nepotvrdená účasť *Martin*, LukoPN, ppeterko+1 ...
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki