Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Konferencia201207
[4316] 2012-06-26 09:29:32 by MichalPalenik
[4315] 2012-06-25 22:28:43 by MichalPalenik
[4314] 2012-06-25 15:12:23 by MichalPalenik
[4309] 2012-06-14 12:08:23 by MichalPalenik
[4282] 2012-04-24 09:17:51 by MichalPalenik
[4279] 2012-04-23 11:29:16 by MichalPalenik
[4272] 2012-04-17 17:59:09 by MichalPalenik
[4271] 2012-04-17 17:37:22 by MichalPalenik
[4270] 2012-04-17 17:30:05 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki