Revision [972]

This is an old revision of LayerAllInOne made by NickN17 on 2009-01-06 10:53:39.

 

URL nastavit pre zdroj stvorcekov pre tieto aplikacie - http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BNp/z/x/y
napr.
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420 (stvorcek zakladnej mapy doplneny o farebne turisticke znacky a vrstevnice)
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421 - tienovany relief + vrstevnice s nazvami miest a obci

Význam písmen v požiadavke. Zaleží na poradí - vstvy sa renderuju presne po rade.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki