Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for LayerAllInOne
[5243] 2017-09-09 07:21:05 by kayle [aktualizácia]
[4456] 2012-12-28 23:28:41 by JozefVince
[4400] 2012-10-31 08:40:19 by kayle [zmena adresy tile serverov]
[4186] 2012-02-03 10:14:02 by JozefVince
[4134] 2011-12-16 18:20:35 by JozefVince
[4133] 2011-12-16 18:19:25 by JozefVince
[4132] 2011-12-16 18:19:11 by JozefVince
[4131] 2011-12-16 18:15:40 by JozefVince
[3695] 2011-07-04 10:54:16 by JozefVince
[3694] 2011-07-03 06:53:06 by NickN17
[3693] 2011-07-03 06:09:33 by NickN17
[3692] 2011-07-03 06:08:30 by NickN17
[3691] 2011-07-03 06:07:23 by NickN17
[3536] 2011-02-18 21:49:05 by MesiRE
[3520] 2011-02-02 21:00:47 by JozefVince
[3457] 2010-12-26 18:22:41 by JozefVince
[3359] 2010-10-20 11:10:13 by JozefVince
[3358] 2010-10-20 11:10:01 by JozefVince
[3357] 2010-10-20 11:03:13 by JozefVince
[3169] 2010-07-19 09:11:45 by NickN17
[3168] 2010-07-19 09:09:04 by NickN17
[3167] 2010-07-19 09:06:25 by NickN17
[3077] 2010-05-20 00:19:08 by NickN17 [zrusili sme nocny rezim.. bola to blbost..]
[2581] 2010-01-20 12:46:28 by JozefVince
[2576] 2010-01-19 11:41:30 by MichalPalenik
[2374] 2009-11-07 13:14:59 by JozefVince
[1796] 2009-05-12 10:48:05 by JozefVince
[1791] 2009-05-12 00:36:16 by JozefVince
[1790] 2009-05-12 00:25:57 by JozefVince
[1789] 2009-05-12 00:25:30 by JozefVince
[1788] 2009-05-11 22:43:07 by MichalPalenik
[1748] 2009-05-02 11:12:30 by MichalPalenik
[1729] 2009-04-20 12:46:32 by JozefVince
[1728] 2009-04-20 12:43:57 by JozefVince
[1510] 2009-03-06 17:01:08 by MichalPalenik
[1509] 2009-03-06 17:00:08 by MichalPalenik
[1117] 2009-01-16 11:56:51 by JozefVince
[972] 2009-01-06 10:53:39 by NickN17
[919] 2009-01-04 20:25:15 by JozefVince
[794] 2009-01-02 00:03:58 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki