Revision [2576]

This is an old revision of LayerAllInOne made by MichalPalenik on 2010-01-19 11:41:30.

 

URL nastaviť pre zdroj štvorčekov pre tieto aplikácie - http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BNp/z/x/y
napr.
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/BVTNp/12/2242/1420 (štvorček základnej mapy doplnený o farebne turistické značky a vrstevnice)
 (image: http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421)
http://www.freemap.sk/layers/allinone/?/RVNp/12/2242/1421 - tieňovaný reliéf + vrstevnice s názvami miest a obci

Význam písmen v požiadavke. Zaleží na poradí - vrstvy sa renderujú presne v poradí v akom sú zadane vrstvy (písmenka) zľava doprava t.j. ak zadáte RVN znamená, že cez reliéf sa preložia vrstevnice a cez ne ešte vrstva z názvami.

LayerPublicTransport
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki