Revision [3654]

This is an old revision of LayerHighContrastMap made by JozefVince on 2011-05-15 16:31:03.

 

High Contrast OSM Map
pre z12 az z16 - aktualizovaná sporadicky (podľa požiadaviek používateľov)

URL pre zariadenia http://www.freemap.sk/layers/highcontrast/{z}/{y}/{x}.png

Porovnanie High Contrast OSM Map vs. Freemap Atlas
High Contrast OSM Map Freemap Atlas


Mapa bola vyrobená pomocou programu MaperitiveRenderer Maperitive, použitím mierne modifikovaného štýlu GoogleMaps, ktorý nájdete aj v inštalačkách programu MaperitiveRenderer Maperitive.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki