Revision [3655]

This is an old revision of LayerHighContrastMap made by JozefVince on 2011-05-15 16:33:29.

 

High Contrast OSM Map
pre z12 az z16 - aktualizovaná sporadicky (podľa požiadaviek používateľov)

URL pre zariadenia http://www.freemap.sk/layers/highcontrast/{z}/{y}/{x}.png

Porovnanie High Contrast OSM Map vs. Freemap Atlas (z12)
High Contrast OSM Map Freemap Atlas

Porovnanie High Contrast OSM Map vs. Freemap Atlas (z16)
High Contrast OSM Map Freemap Atlas

Mapa bola vyrobená pomocou programu MaperitiveRenderer Maperitive, použitím mierne modifikovaného štýlu GoogleMaps, ktorý nájdete aj v inštalačkách programu MaperitiveRenderer Maperitive.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki