Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
info Vrstva meninových dní

Vrstva meninových dní jednotlivých objektov. Meninový deň je inšpirovaný komiksom xkcd. Bližší popis je tu.

Pre potreby strednej Európy však Dow Jones index nie je relevantný, preto sme použili meniny ľudí v daný deň.

Cieľom je aby sa všetci ľudia z danej oblasti, ktorí majú meniny stretli na uvedenom mieste presne o 16:32.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki