info Prečo sa tak volá

Vždy ťa trápilo kto bol ten človek, podľa ktorého je pomenovaná táto ulica?

Táto vrstva zobrazuje základné informácie o osobnosti alebo udalosti po ktorej je pomenovaný daný objekt.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki