Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
info Vrstva Wikipédie
Vrstva zobrazuje na mape objekty z
wikipedia
Viac informácii, ďalší obsah ako i spôsob ako sa pridať nájdete na adrese sk.wikipedia.org.
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
Vrstva je aktualizované občasne.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki