Revision [1984]

This is an old revision of LayersProposal made by MichalPalenik on 2009-07-01 11:51:56.

 

Návrh vrstiev a ich obsah

návrh na tejto stránke navrhuje nové rozdelenie dát do vrstiev a ich poradie (vrstva popísaná skôr označuje spodnejšiu vrstvu)

Prázdna vrstva
súži ako netransparentný podklad pod mapu, môže byť prepínateľný na nočné farby

Vrstva letecké zábery (OAM)
dosť nespolahlivý zdroj

Natural

Landuse


Abutters

Contour Lines

Relief

Waterways

Road Network

Names

POI

vrstvy tretích strán:


Wikipedia

Geocacing

Weather

Rendered By

Hrady
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki