Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Návrh vrstiev a ich obsah

návrh na tejto stránke navrhuje nové rozdelenie dát do vrstiev a ich poradie (vrstva popísaná skôr označuje spodnejšiu vrstvu)

sekcie


základ

turistika

zábava

informácie

história

dev
ako rozdeliť súčasnú base vrtstvu ?

v súčasnosti je toho v base vrstve dosť veľa vecí:
časť z toho je dosť rušivá ak to človek nechce mať na spodku.

ako tieto veci pozgrupovať aby boli vrstvy použiteľné a nebolo ich veľa ?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki