Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MHD
[4201] 2012-02-06 22:29:19 by JozefVince
[4200] 2012-02-06 20:55:09 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki