Aktualizácie mapy

aktualizacie mapy za posledné 2 týždne

Obrázok znázorňuje oblasti kde boli aktualizované mapové podklady za uplynulé obdobie 14 dní. Čerstvé aktualizácie sú zobrazené sýtejšiu farbou.
SiteStart < späť na začiatok
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki