Revision [2673]

This is an old revision of MapUpdate made by JozefVince on 2010-02-20 19:47:12.

 

Aktualizácie mapy

aktualizacie mapy za posledne 2 týždne

Obrázok znázorňuje oblasti kde boli aktualizované mapové podklady za uplynulé obdobie 14 dní. Čerstvé aktualizácie sú zobrazené sýtejšiu farbou.
SiteStart < späť na začiatok
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki