Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapy do mobilného telefónu


V rámci projektu FreemapSlovakia ponúkame na stiahnutie aj mapy pre mobily. Každý z programov pre mobil má svoje špecifiká a zväčša umožňuje použivanie máp v offline móde, teda používať mapy bez pripojenia mobilu na internet. Offline mapa dôležitá najmä v lese (keď mobil nemá prístup na internet kvôli slabému pokrytiu GSM), alebo v zahraničí.

Na anglickej wiki stránke existuje veľmi dlhý zoznam aplikácii do mobilov. Ak už máte svoj obľúbený program, môžte použiť tento postup ako zobrazovať mapy Freemap.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki